Avís Legal

El lloc web i el domini clarasanchezcastro.com corresponen a Clara Sánchez-Castro Bonfill, amb NIF 43629327Y, amb domicili a Carrer S. Antoni, 9 Sant Joan les Fonts (17857) i adreça electrònica info@clarasanchezcastro.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a clarasanchezcastro.com, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. clarasanchezcastro.com presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. clarasanchezcastro.com n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a clarasanchezcastro.com, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a clarasanchezcastro.com (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre clarasanchezcastro.com i la persona, i sempre amb el seu coneixement previ.
En qualsevol moment la persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-se a clarasanchezcastro.com de la forma que li sigui més còmoda.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que clarasanchezcastro.com actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això clarasanchezcastro.com manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a clarasanchezcastro.com fins a la contractació expressa d’una comanda.
clarasanchezcastro.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
clarasanchezcastro.com no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

FORMULARI

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà d’aquest formulari només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes